App icon

OMG 2 SUPER SAMKOK

  ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งาน

  ข่าวสาร |

  1. บทนำ

  1.1 OMG2 SUPER SAMKOK เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของเกมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกจำหน่ายในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว
  1.2 OMG2 SUPER SAMKOK เป็นเกมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ สำหรับผู้เล่นอายุตั้งแต่ 12 ปี (สิบสองปี) ขึ้นไป (12+) ตามกฎหมายของประเทศไทย หากในกรณี ผู้เล่นอายุน้อยกว่า 12 ปี
  (สิบสองปี) คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้
  1.3 ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ คุณต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้ รวมถึงข้อกำหนด(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุ) ในเงื่อนไขสำหรับการยกเว้น หรือข้อจำกัดในความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่าย ข้อจำกัดสำหรับสิทธิของคุณและข้อกำหนดเฉพาะอื่น ๆ

  1.4 ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับในข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้ คุณกรุณาอย่าพึ่งใช้เกม OMG2 SUPER SAMKOK และปิดหรือลบผลิตภัณฑ์ออกจากอุปกรณ์ของคุณอย่างสมบุรณ์แบบโดยทันท่วงที

  1.5 การที่คุณมีส่วนร่วม การใช้เกม OMG2 SUPER SAMKOK ถือว่าคุณยอมรับสำหรับบรรดาข้อตกลงหรือเงื่อนไขในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้ รวมถึงข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งาน มีการอ้างอิง พร้อมกับฉบับแก้ไขหรือเพิ่มเติมตามช่วงเวลา

  2. คำนิยาม

  สำหรับขอบเขตของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้ คำและวลีจะมีความหมายตามคำนิยามดังต่อไปนี้ ยกเว้นกรณีบริบทที่จำเป็นต้องเข้าใจเป็นอย่างอื่น
  2.1 "เกม" หรือ "ผลิตภัณฑ์" หมายถึง เกมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ OMG
  2 SUPER SAMKOK
  2.2 "หน้าหลักของเกม": หมายถึง
  http://omg2.asia

  2.3 "กฎกติกาการเล่นเกม" หมายถึง ข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆ ที่ได้กำหนดในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่ข้อตกลงฯ นี้ได้อ้างอิงถึง พร้อมกับข้อกำหนดในการแก้ไขเพิ่มเติมตามช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์เปิดตัว
  2.4 “ข้อมูล หมายถึง เนื้อห้า / ข้อมูลที่ได้สร้างขึ้น / เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าร่วม ใช้เกม ที่ได้มีการบันทึกไว้โดยระบบเซิร์ฟเวอร์เกม
  2.5 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่ระบุถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม ได้มีการบันทึกไว้ในข้อที่ 4 ของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้

  3. บัญชีและการเข้าสู่ระบบ

  เพื่อรับรองด้านสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องทางกฎหมายของคุณ ทางผู้จัดจำหน่าย ขอแนะนำให้คุณควรลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่เชื่อมโยงอื่น ๆ ของตัวคุณเอง ซึ่งทางผู้จัดจำหน่าย จะไม่สามารถรับและช่วยแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของคุณได้ ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อพิสูจน์ได้ว่า คุณเป็นเจ้าของบัญชีอย่างแท้จริง

  4. รวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลลูกค้า

  4.1 ยึดตามกฎหมายของประเทศไทยและเพื่อช่วยสนับสนุนผู้เล่นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ด้านบัญชีของคุณเป็นอย่างดีที่สุด เมื่อคุณสร้างบัญชีเพื่อจะใช้ผลิตภัณฑ์ คุณต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ดังนี้:
  (a) ชื่อนามสกุล;
  (b) วันเดือนปีเกิด
  (c) ที่อยู่จดทะเบียนถาวร
  (d) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง รวมทั้งวันออกและสถานที่จัดออก
  (e) หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลล์ (หากมี)
  4.2 ในกรณีที่คุณไม่อนุญาตให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการดังที่กล่าวมาข้างบน ทางผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์ (i) ปฏิเสธที่จะให้บริการต่อคุณ (ii) หยุดการให้บริการเกมต่อคุณ หรือมีข้อจำกัดหรือห้ามคุณใช้คุณสมบัติบางอย่างหรือคุณสมบัติทั้งหมดของบัญชี ลบบัญชีและข้อมูลในเกม ลบบรรดาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บล็อคบัญชีเกม; และ/หรือ / (iii) ปฏิเสธที่จะรับหรือแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับเกมและ / บัญชีของคุณในเกม

  4.3 ผู้จัดจำหน่าย จะประยุกต์ใช้มาตรการที่จำเป็นต่างๆ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่จำเป็น ตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือการต้องการจากหน่วยงานราชการ หรือศาลที่มีอำนาจ ทางผู้จัดจำหน่าย จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่สำนักงานดังกล่าว

  4.4 การตั้งชื่อบัญชี ชื่อตัวละครของคุณในเกม จะต้องเป็นไปตามกฎการตั้งชื่อ ซึ่งนายท่านผู้ใดที่กระทำผิดจะถูกลบตัวละครบัญชีหรือยุบกิลด์ แม้กระทั่งในกรณีที่รุนแรงมากขึ้น อาจลบบัญชีของผู้กระทำผิด และจะปฏิเสธทุกการร้องเรียน หรือขอชดเชยสำหรับกรณีนี้

  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือทำให้คนอื่นนึกถึงชื่อของผู้สูงส่ง ผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่ในทุกระดับ หรือวีรบุรุษในประวัติศาสตร์
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรือเรื่องที่แสดงถึงการต่อต้าน ประณามศาสนา ลามกอนาจาร การโฆษณาหรือขัดแย้งกับวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาดูหมิ่น ก่อกวนผู้อื่น ไม่ว่ารูปแบบใดๆ ก็ตาม
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาก่อให้เกิดความสับสน ทำลายหรือทำให้เสียชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่อาจทำให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือมีการเชื่องโยงชื่อนั้นๆ (หมายความว่าชื่อของตัวละครหรือชื่อกิลด์) ต่อชื่อของสมาชิกในบริษัทผู้จัดจำหน่าย หรือชื่อของบริษัทผู้จัดจำหน่ายเอง
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่บ่งบอกหรืออ้างถึงส่วนลับต่างๆของร่างกาย
  •        ไม่ใส่ชื่อใดๆ ที่มีเนื้อหาขัดแย้งต่อประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

  4.5 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือฝ่ายที่สามที่เป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่าย สามารถยึดตามข้อมูลที่คุณให้ไว้ เพื่อส่งให้คุณข้อความทางโฆษณา ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของเกม ผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ การส่งข้อความ โทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ หรือวิธีการอื่นใดๆ ที่คุณอาจได้รับข้อมูล ซึ่งในกรณีนี้ ฝ่ายที่สามที่เป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) มีหน้าที่ต้องรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่นเดียวกับข้อมูลทางผู้จัดจำหน่าย

  4.6 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่เสียหาย ถูกแทรกแซงบัญชีนอกเหนือจากความคาดหวัง คุณจะไม่เปิดเผย (เช่นกรณีโดนแฮ็ก)โดยว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี รหัสผ่านของคุณในเกมให้แก่ฝ่ายที่สามใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งเพื่อนสนิทของคุณด้วย; รวมทั้งควรประยุกต์ใช้มาตราฐานที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีของคุณ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากคุณพบเห็นหรือสงสัยว่าบัญชีของตนเองถูกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยผิดปกติ คุณสามารถ (i) เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้ทันที และ/หรือ (ii) แจ้งให้ทางผู้จัดจำหน่าย และดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นต่างๆ ในการปิดบัญชีของคุณชั่วคราว เพื่อลดความเสียหายให้กับตัวคุณเอง ถูกต้องตามขั้นตอนการสนับสนุนการแก้ปัญหาร้องเรียนจากลูกค้าของผู้จัดจำหน่าย

  4.7 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า เพื่อส่งเสริมระดับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบริการ ทางผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการด้านเทคนิคและ/หรือซอร์ฟแวร์โปรเกรม อย่างน้อยหนึ่งรายการ เข้าในเกมหรือร่วมกับเกม อย่างไรก็ตาม การใช้แอ็พพลิเคชั่นดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่เป็นการรับประกันว่าบัญชีของคุณจะไม่สูญหาย ถูกแฮ็ก และทางผู้จัดจำหน่ายได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี้

  4.8 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า เพื่อปรับปรุง ยกระดับประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของระบบ ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บัญชีเกมภายในสิบสอง (12) เดือน (นับตั้งแต่การเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดของคุณ) ทางผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบ) ในการลบบัญชีของคุณในเกมและข้อมูลทั้งหมดของคุณ

  4.9 เพื่อให้ทางผู้จัดจำหน่าย สามารถให้บริการคุณได้ดีที่สุด คุณจึงตกลงร่วมกัน อนุญาตไม่ให้ยกเลิกในระหว่างทาง ว่าทางผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และ/หรือซอร์ฟแวร์ต่างๆบน/อุปกรณ์ของคุณ ผ่านการใช้เกม รวมทั้งการส่งซอฟต์แวร์โปรเกรมต่างๆ ไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างที่มีอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ ทางผู้จัดจำหน่าย จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายความปลอดภัยของ ผู้จัดจำหน่าย

  5. การบริการเกม

  5.1   เมื่อคุณยอมรับและปฏิบัติตามกฏการเล่นเกมและข้อกำหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายจะให้สิทธิ์การไม่เป็นเจ้าของในการใช้บริการและคุณสมบัติต่างๆ ของเกม เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ซึ่งไม่สามารถยืนโอนและค้าขายได้

  5.2  นอกเหนือจากการใช้เกมดังที่กล่าวมาในข้อที่ 5.1 แล้วนั้น ผู้จัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในทรัพสินทางปัญญาทั้งหมดสำหรับเครื่องหมายการค้า รหัสผลิตภัณฑ์ รูปภาพ คุณลักษระ เพลงประกอบ ฯลฯ ในเกม พร้อมกับสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม และคุณจะไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้ นอกเหนือจากสิทธิที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.1 บทที่ 5 โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้จัดจำหน่าย

  5.3 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า

  (a) ในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้บริการได้ดีที่สุด ทางผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จะมีสิทธิ์ในการปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง นำออกฟังก์ชั่น อินเตอร์เฟซ คุณสมบัติของเกมจำนวนหนึ่งหรือบางประการ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณผู้เล่นรับทราบล่วงหน้า ในกรณีที่คุณใช้เกมต่อไป ถือว่าคุณยอมรับกับบรรดาการเปลี่ยนแปลงของเกม หากคุณไม่เห็นด้วย คุณจะต้องหยุดใช้เกมทันที ไม่ลงชื่อเข้าสู่ระบบเกมอีกครั้ง และลบเกมออกจากอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งในกรณีนี้ ทางผู้จัดจำหน่าย จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับบัญชีและข้อมูลของคุณในเกม

  (b) เพื่อความรวดเร็วและการประสบการณ์ของคุณในเกม ทางผู้จัดจำหน่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลเก่าที่จัดเก็บบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์เกมส์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือตามเวลาที่เห็นสมควร

  (c) ทางผู้จัดจำหน่าย จะประยุกต์ใช้มาตรการทางเทคนิคที่จำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณได้มีประสบการณ์ที่ดีที่สุด เวลาใช้ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์อันไม่คาดคิด เกมอาจจะ (i) ถูกระงับยับยั้งไว้ (ii) มีข้อบกพร่อง (bug) (iii) สูญเสียหรือทำซ้ำข้อมูล คุณสมบัติบางอย่างของเกม หรือบัญชีของคุณซึ่งในกรณีนี้ทางผู้จัดจำหน่าย จะประยุกต์ใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมด (ตามความสามารถเท่าที่จะทำได้)ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาและคุณยินยอมที่จะละเว้นการชดใช้ให้กับทางผู้จัดจำหน่าย สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

  (d) บรรดาข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชั่น สูตร มาตราการทางเทคนิคของเกมล้วนเป็นความลับ ดังนั้น ทางผู้จัดจำหน่าย จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลใดๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ให้แก่คุณรับทราบ ไม่ว่ารูปแบบใดๆ ก็ตาม

  (e) เพื่อที่จะให้การบริการเกมที่ดีที่สุดและดำเนินการปรับปรุงงานอย่างไม่หยุดยั้ง ทางผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุง อัพเกรด หรือเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการตั้งค่าตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ฟังก์ชั่นของหน่วยเสมือน ไอเทมเสมือน แต้มสะสมในเกมที่คุณมีอยู่หรือกำลังใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือต้องการความยินยอมของคุณ และคุณจะไม่ตรวจสอบความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นของทางผู้จัดจำหน่าย

  (f) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยเสมือน ไอเทมเสมือน แต้มสะสมในเกม และตามกฏหมายที่กำหนดไว้ เกมที่จะบริการให้คุณด้วยวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิง พร้อมกับประสบการณ์ (เพื่อความบันเทิงเช่นกัน) ของคุณผู้เล่นในเกม; ดังนั้นในกรณีที่เกมจะถูกระงับหรือยุติการให้บริการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางผู้จัดจำหน่าย ไม่มีหน้าที่ผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ในการชดเชย คืนเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือวัตถุสมบัติใดๆ ก็ตาม ให้แก่คุณผู้เล่น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกมถูกระงับหรือยุติการให้บริการอย่างถาวร ทางผู้จัดจำหน่าย จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้คุณผู้เล่นได้รับทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและมีแผนในการปกป้องสิทธิของคุณผู้เล่น ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

  (g) การโปรโมตและกิจกรรมต่างๆ ในเกมจะได้ประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการผ่านทางหน้าหลักของเกม และ/หรือประกาศโดยระบบในเกมเท่านั้น ดังนั้น สำหรับข้อมูลโฆษณา โปรโมชั่นการส่งเสริมการขาย การชักชวนที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่ถูกต้อง เป็นทางการ อาจเป็นการหลอกลวง ยึดใช้บัญชีของคุณ และทางผู้จัดจำหน่าย จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับคุณผู้เล่นในกรณีนี้

  (h) ทาง ผู้จัดจำหน่าย แค่ยอมรับการชำระเงินผ่านทางช่องทางการชำระเงินของ ผู้จัดจำหน่าย หรือช่องทางการชำระเงินที่คู่ค้าของ ผู้จัดจำหน่าย ดำเนินการ ซึ่งได้รับการเสนอแนะ ประกาศในเกม และ/หรือที่หน้าหลักของเกม; ในกรณีที่คุณผู้เล่นใช้ช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ทาง ผู้จัดจำหน่าย จะไม่ส่วนรับผิดชอบใดๆต่อคุณ อย่างไรก็ตาม สำหรับทุกกรณีที่คุณผู้เล่นได้ทำการชำระเงินสำเร็จ ทาง ผู้จัดจำหน่าย ได้มีการบันทึกหมายเลขหน่วยแลกเปลี่ยนที่ตรงกันไว้ผ่านบัญชีของคุณในเกม แต่หลังจากนั้น ผู้ให้บริการๆชำระเงิน หน่วยงานกลางต้องการคืนเงิน (เนื่องจากมีการเรียกร้องจากเจ้าของบัญชี) ทาง ผู้จัดจำหน่าย จึงจะต้องดำเนินการคืนเงินตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจะหักจากบัญชีของคุณตามจำนวนที่สอดคล้องกัน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ ที่คุณได้รับจากการชำระเงินครั้งล่าสุด ในกรณีที่การหักเงินครั้งนั้นยังไม่ครบ (เนื่องจากคุณใช้ไปแล้ว) ทาง ผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิที่จะดำเนินการหักเงินในครั้งถัดๆ ไปและ/หรือยึดคืนไอเทมเสมือนจริงที่คุณผู้เล่นใช้ในการแปลงหน่วยกิจเพื่อรับของ นอกจากนี้ สำหรับบางกรณี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิด คุณผู้เล่นอาจถูกล็อกบัญชีอย่างถาวร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนี้

  (i) ผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิที่จะยึดคืนหรือลบไอเท็มเสมือนในเกม ในกรณีที่ไอเท็มเสมือนมาจากแหล่งที่ไม่เป็นทางการหรือมีกำเนิดมาเอง

  6. พฤติกรรมการละเมิดและการจัดการ

  6.1 นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎของเกม คุณผู้เล่นจะต้องไม่มีพฤติกรรมใดๆ ดังต่อไปนี้:

  (a) ใช้ผลประโยชน์จากการเล่นเกมเพื่อ

  (i) ต่อต้านราชอาณาจักรไทยเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ความเงียบสงบและความปลอดภัยทางสังคม ก่อวินาศกรรมต่อความสามัคคีแห่งชาติ โฆษณาชวนเชื่อการก่อสงคราม ก่อการร้าย ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ความขัดแย้งระหว่างชนชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา

  (ii) โฆษณาชวนเชื่อ ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง ลามกอนาจาร ความชั่วช้า การก่ออาชญากรรม ความชั่วร้ายทางสังคม ความเชื่อโชคลางการก่อวินาศกรรมต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประเทศชาติ

  (iii) เปิดเผยข้อมูลความลับทางรัฐการ ความลับทางกองทัพ ความมั่นคงของประเทศชาติ เศรษฐกิจ และความลับอื่นๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

  (iv) ให้ข้อมูลสำแดงความเท็จ ใส่ร้าย ทำลายชื่อเสียงขององค์กรเกียรติและศักดิ์ศรีของบุคคล

  (v) โฆษณา เผยแพร่ชวนเชื่อ ซื้อขายสินค้าและการบริการในเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าและการบริการที่ต้องห้าม รวมทั้งส่งเสริมผลงานด้านสื่อสารมวลชน วรรณกรรม ศิลปะ และสิ่งพิมพ์ที่ต้องห้าม

  (vi) ปลอมแปลงองค์กรและบุคคลเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เท็จจริง ไม่ถูกต้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายขององค์กรและบุคคล

  (b) มีพฤติกรรมละเมิดสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้จัดจำหน่ายและผู้พัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

  (i) ลบข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์

  (ii) แก้ไข ย้อนกลับโค้ด ปรับเปลี่ยนรหัสผลิตภัณฑ์ หรือใช้วิธีการอื่นเพื่อค้นหารหัสต้นฉบับของผลิตภัณฑ์

  (iii) สแกน ตรวจสอบหรือทดสอบเพื่อตรวจจับหรือค้นหาข้อบกพร่อง (bug) หรือจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ด้วยวัตถุประสงค์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

  (iv) ดำเนินการคัดลอก แก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง เปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นหรือประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลที่สร้างขึ้นและเก็บบันทึกไว้ ณ ช่วงเวลาใดๆ ในระหว่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลเชิงโต้ตอบของเซิร์ฟเวอร์ (server)และไคลเอ็นต์ (client) ในระหว่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลระบบที่จำเป็นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่มีข้อจำกัดด้านปลั๊กอิน auto หรือระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องมือของฝ่ายที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้จัดจำหน่าย;

  (v) การใช้ ให้ยืม ให้เช่า คัดลอก แก้ไข เชื่อมโยง โอนเปลี่ยน ปรับใหม่ ตีพิมพ์หรือสร้างเว็บไซต์ ไมโครไซต์ต่างๆ สำหรับเนื้อหาที่มีการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของ ผู้จัดจำหน่าย หรือสามารถใช้ จัดจำหน่ายหรือเปิดตัวเป็นเพียงรายเดียว;

  (vi) สร้างเว็บไซต์ ไมโครไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือคล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกับผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์แบบ

  (c) เกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้เกม:

  (i) ใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของผู้เล่นอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

  (ii) ดำเนินการซื้อขาย แลกเปลี่ยนหน่วยเสมือน ไอเทมเสมือน แต้มสะสมในเกม หรือบัญชีการเล่นเกมระหว่างผู้เล่นด้วยกัน ในรูปแบบเงินสดหรือวัตถุสมบัติ

  (iii) ทำลายความเป็นธรรมของเกมโดยการ (i) ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ข้อบกพร่องในเกม ข้อบกพร่องในสคริปต์ การออกแบบเกม เพื่อวัตถุประสงค์ฉ้อโกง หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฏการเล่นเกม; (ii) ใช้ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์ที่สามเพื่อ / หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ของเกม และ/แทรกแซงเข้าในเกม และ (iii) การกระทำใดๆ ที่มุ่งสู่การรับผลประโยชน์อย่างมากที่สุด เหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นๆ อย่างผิดกฏการเล่นเกม

  (iv) การเก็งกำไร แสวงหาผลประโยชน์จากหน่วยเสมือน ไอเทมเสมือนในเกม และ/หรือการใช้หน่วยเสมือน ไอเทอมเสมือนที่ได้สร้างขึ้นอย่างผิดกฏการเล่นเกม

  (v) ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อที่จะโกง ไม่ปฏิบัติตามกฏการเล่นเกม เพื่อแสวงหาผลกำไรโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย

  (vi) สนทนาแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือชาติพันธุ์ในเกม

  (vii) พูดจาหยาบคาย หรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดดูถูก ว่ามิให้เกียรติต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ / หรือศักดิ์ศรีขององค์หรือบุคคลใด ไม่ว่าจะอยู่ในเกมหรือนอกเกม

  (viii) มีพฤติกรรมชักชวน ดึงดูด ให้คำมั่นสัญญากับผู้เล่นคนอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อกล หลอกลวง

  (ix) แอบอ้างปลอมตัวหรือตั้งใจทำให้เข้าใจผิดว่าคุณเป็นผู้เล่นคนอื่น และ/หรือคนอื่นๆที่ไม่ใช่คุณในเกม

  (x) แอบอ้างปลอมตัวหรือตั้งใจทำให้เข้าใจผิดว่าคุณเป็นพนักงานประจำ คนงาน หรือพนักงานชั่วคราวของทางผู้จัดจำหน่าย

  (xi) มีพฤติกรรม คำวาจา ท่าทาง หรือความประพฤติที่ก่อให้เกิดการเสียหายต่อชื่อเสียงหรือตราสินค้าของเกม และ/หรือผู้จัดจำหน่าย

  (xii) มีพฤติกรรมก่อกวน ทำลายความเงียบสงบ ณ สำนักงานใหญ่ หรือทุกสาขา สำนักงานตัวแทน หรือที่ตั้งทางธุรกิจของ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ หน่วยงานพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่าย

  (xiii) มีถ้อยคำวาจาท่าทางหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อร่างกายความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงเกียรติยศ ศักดิ์ศรีหรือข่มขี่ เป็นอันตรายต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานชั่วคราว (ผู้ทำงานร่วมกันหรือพนักงานประจำก็ตาม) ของผู้จัดจำหน่าย

  (xiv) มีพฤติกรรมอื่น ๆ (i)ที่เป็นการละเมิดทางกฎหมาย (ii) ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของประชาชนชาวไทย(iii) ขัดแย้งต่อหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของชุมชนผู้เล่นเกมออนไลน์ หรืออุตสาหกรรมความบันเทิงออนไลน์

  6.2 สำหรับการละเมิดด้านกฎการเล่นเกม ทางผู้จัดจำหน่าย จะสงวนสิทธิ์จัดการการละเมิดด้วยตัวเอง และ/หรือผ่านระบบฟังก์ชั่นของเกมซึ่งการละเมิดจะได้รับการจัดการตามรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้

  (a) คำแจ้ง มีผลบังคับใช้กับการละเมิดครั้งแรก และไม่ส่งผลกระทบอย่างแรงต่อเกม และ/หรือผู้เล่นอื่นๆ

  (b) คำเตือน มีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับคำเตือนแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข และ/หรือละเมิดซ้ำ หรือมีการละเมิดข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6ของข้อกำหนดในการใช้งานนี้

  (c) หักและ/หรือลบหน่วยเสมือน ไอเทมเสมือนในเกม: มีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับการเตือน โดยปราศจากการแก้ไขและ/หรือมีการละเมิดซ้ำและ/หรือมีการละเมิดตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ (iii), (iv), (v) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6 ของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้

  (d) ล็อคบัญชีในระยะเวลากำหนด (เวลารายละเอียดจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความรุนแรงของการละเมิด): มีผลบังคับใช้กับการกระทำมีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับการเตือน และ/หรือมีการดำเนินการจัดการ ณ มาตรา (c), ส่วน 6.2 แต่ยังไม่ได้แก้ไข และ/หรือมีการละเมิดซ้ำ หรือมีการละเมิดตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ (xii), (xiii) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6 ของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานนี้

  (e) ล็อคบัญชีอย่างถาวร: มีผลบังคับใช้กับการกระทำที่ได้รับการจัดการตามมาตรา (d), ส่วน 6.2 ของบทความนี้ โดยไม่ดำเนินการแก้ไข และ/หรือมีการละเมิดซ้ำ หรือมีการละเมิดตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรา (a), (b) และข้อที่ (i), (ii), (xiv) มาตรา (c), ส่วน 6.1 บทที่ 6 ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้

  (f)โอนย้ายข้อมูลเอกสารไปยังหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ เพื่อดำเนินการจัดการการละเมิด หรือดำเนินคดีอาญา: มีผลบังคับใช้กับการกระทำละเมิดทางอาญาทุกประการ

  อย่างไรก็ตาม ตามข้อกำหนดอย่างเป็นรูปธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับบางกรณีพิเศษ ทางผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการบำบัดเพิ่มเติมหรือใช้มาตรการต่างๆ พร้อมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องปรามและ/หรือรับรองสภาพแวดล้อมแห่งการเล่นเกมเป็นอย่างดี มียุติธรรม

  6.3 ในกรณีที่ทาง ผู้จัดจำหน่าย ตรวจพบและ / หรือได้รับการร้องเรียน ฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎการเล่นเกมของคุณ และ / หรือบัญชีเกมของคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความรุนแรงของการละเมิด ทาง ผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์จัดการการละเมิดตามกฎการเล่นเกมอย่างสมบูรณ์แบบ; รวมทั้ง ทาง ผู้จัดจำหน่าย มีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบ) ในการประกาศชื่อบัญชีของคุณ พร้อมด้วยรูปแบบการจัดการ บนหน้าหลักของเกม รวมทั้งแจ้งให้ผู้เล่นรายอื่นในเกมรับทราบ และ/หรือช่องทางข้อมูลอื่นๆ ที่ทาง ผู้จัดจำหน่าย สามารถเข้าถึงเพื่อที่จะสื่อให้ผู้เล่นอื่นๆ ของเกมรับทราบด้วยกัน

  7. การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ฟ้องร้องที่เกี่ยวกับเกม

  7.1 การร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือรายงานที่เกี่ยวกับเกมทุกประการ จะได้รับและตอบกลับโดยผู้จัดจำหน่าย ผ่านช่องทางการบริการลูกค้าออนไลน์ (online) เท่านั้นและตามขั้นตอนการดูแลและตอบรับลูกค้าของผู้จัดจำหน่าย ณ เวลาที่ได้รับการร้องเรียน

  7.2 เพื่อดำเนินการร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือรายงานเกี่ยวกับเกมทุกประการ บัญชีของคุณจะต้องเป็นบัญชีที่ได้รับการยืนยันข้อมูลประจำตัวอย่างครบถ้วนตามกำหนด เพื่อให้ทางผู้จัดจำหน่าย มีข้อมูลที่จะรับและติดต่อกับคุณ ในกรณีที่บัญชีของคุณยังไม่ได้รับยืนยันข้อมูลประจำตัวอย่างสมบูรณ์ หรือทางผู้จัดจำหน่าย มีพื้นฐานควรเชื่อได้ว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ไม่ถูกต้อง ทางผู้จัดจำหน่าย จึงมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะจัดการคำร้องเรียน ฟ้องร้องของคุณ จนกระทั่งคุณให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

  7.3 คุณยอมรับว่าการตอบสนองของผู้จัดจำหน่าย ต่อข้อร้องเรียน ฟ้องร้องของคุณผ่านช่องทางการบริการลูกค้าออนไลน์ เป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายและเป็นทางการของผู้จัดจำหน่าย

  8. เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

  8.1 บรรดาเกมและเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ ผู้จัดจำหน่าย และ Game Developer ของเกม ดังนั้นเมื่อ ผู้จัดจำหน่าย มอบให้คุณมีสิทธิ์เข้าใช้เกมตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 5.1 คุณจะเข้าใจว่า คุณสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจติดตั้งเกม สู่อุปกรณ์ของตนเอง ดำเนินการติดตั้งและใช้งานได้ โดยไม่มีการกระทำใดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสภาพของผลิตภัณฑ์

  8.2 บรรดาข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้เกมเป็นทรัพย์สินของผู้จัดจำหน่าย เพียงรายเดียว; ดังนั้น ผู้จัดจำหน่ายจึงมีสิทธิ์ที่จะเก็บบัททึก นำไปใช้และจัดการกับข้อมูลเหล่านี้อย่างสมบูรณ์แบบ

  9. การปฏิบัติตามกฎหมาย

  9.1 คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะ (i) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเกมในทุกประการ (ii) ปฏิบัติตามตามข้อกำหนดของกฎหมาย ณ สถานที่ๆคุณเข้าถึงการใช้เกม หรือกฎหมายของประเทศที่คุณมีสัญชาติ ในทุกประการ และ (iii) รับผิดชอบด้วยตนเองสำหรับผลลัพธ์จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ณ สถานที่ที่คุณเข้าถึงใช้เกมและ ผู้จัดจำหน่ายจะไม่มีหน้าทีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องใดๆ

  9.2 ในกรณีที่ ผู้จัดจำหน่าย ได้รับการร้องเรียน การแจ้ง หรือข้อต้องการใดๆ เกี่ยวกับการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย มีพื้นฐานอันสมควรเพื่อที่จะคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล ตามข้อมูลต่าๆ ที่ผู้จัดจำหน่ายได้รวบรวมมา ผู้จัดจำหน่ายจึงมีสิทธิ์ที่จะ (i) เลิกไม่ให้บริการเกมต่อคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือมีการรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณและ / หรือ (ii) ปิดกั้นการเข้าใช้เกมทุกบัญชี จากประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้เกม

  10. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ได้มีการประยุกต์ใช้และดำเนินการอธิบายตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย สำหรับทุกประการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้

  11. การแก้ไขข้อตกลงและผลบังคับใช้

  11.1 ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันเวลาที่มีการทดแทนหรือยกเลิกด้วยลายลักษณ์อักษร และใช้ทดแทนบรรดาข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลใช้ก่อนหน้านี้ ที่เกี่ยวข้องกับเกม ในทุกประการ

  11.2 คุณยอมรับว่า ผู้จัดจำหน่าย สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิ่มส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ โดยไม่ต้องการการยอมรับจากคุณ ในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข เพิ่มเติมใดๆ คุณมีสิทธิ์ที่จะยุติการใช้เกม ก่อนที่การแก้ไข เพิ่มเติมนั้นมีผลบังคับใช้ หากกรณีที่คุณยังคงใช้เกมอยู่ จะถือว่าคุณเห็นด้วย ยอมรับกับการแก้ไข เพิ่มเติมนั้น ในทุกประการ

  11.3 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ กับกฎระเบียบในการใช้บัญชีเชื่อมต่อต่างๆ ข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ จึงจะมีผลบังคับใช้เป็นอันแรก

  11.4 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ กับประกาศอย่างเป็นทางการของผู้จัดจำหน่าย เนื้อหาในการประกาศอย่างเป็นทางการของผู้จัดจำหน่ายนั้นจึงจะมีผลบังคับใช้เป็นอันแรก

  12. เงื่อนไขคงเหลือ

  12.1 หนึ่งหรือบางข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฯ นี้ หากได้รับคำตัดสินจากศาลว่าไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะส่งผลกระทบใดต่อผลบังคับของข้อตกลงอื่นๆ คงเหลืออยู่ และข้อตกลงอื่นๆ คงเหลืออยู่นั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้ระหว่างท่านผู้เล่นกับผู้จัดจำหน่าย

  12.2 การไม่ปฎิบัติหรือปฎิบัติอย่างล่าช้าของผู้จัดจำหน่าย สำหรับสิทธิหรือมาตรการการแก้ไขใดๆ ตามข้อกำหนดในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้ หรือกฎการเล่นเกม จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือมาตรการการแก้ไขใดๆ ในข้อตกลงว่าด้วยการฉบับนี้ อีกทั้ง การใช้สิทธิส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือสิทธิส่วนบุคคลทั้งหมด ก็จะไม่ยกเว้นการใช้สิทธิ์ อำนาจ หรือมาตรการการแก้ไขใดๆ ในข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานฉบับนี้